Share this photo on Twitter Share this photo on Facebook

خزان دل

Posted by
Amir Golipour امیر گلی پور (Tehran, Iran) on 1 December 2014 in Landscape & Rural and Portfolio.

پاییز است، نه در بیرون،
بلکه در درون من، سرما در درون من است،
بهار و جوانی، دور نرفته‌اند
اما این منم که به پیری گراییده‌ام.
مرغان در هوا به پرواز درآمده‌اند،
می‌خوانند و گرمِ ساختن آشیانه‌اند؛
همه‌جا زندگی در تکاپوست،
مگر در درون سینه‌ی تنهای من...

هنري لانگ‌فلو

Canon EOS 5D Mark III 1/80 second F/4.0 ISO 250 97 mm

Canon EOS 5D Mark III
1/80 second
F/4.0
ISO 250
97 mm